Društvo Slovenija Rusija je bilo ustanovljeno 10. aprila 1996 v Ljubljani, ustanovni zbor Društva pa so sestavljali prof. dr. Sergej Bubnov, prof. dr. Nuša Bulatovič Kansky, Saša Geržina, prof. dr. Miha Javornik, dr. Aleksej Kansky, Boris Kristančič, dr. Ljubo Sirc, prof. dr. Aleksander Skaza, Saša Slavec in Katja Škoberne. Na zboru so ustanovitelji zapisali, da Društvo združuje ljudi dobre volje, poglablja in širi sodelovanje in razumevanje med slovenskim in ruskim narodom ter skrbi za boljše poznavanje Slovenije in njene kulture, še posebej v Rusiji.

Društvo še danes deluje kot prostovoljna, nestrankarska in nepolitična organizacija ljudi z namenom globljega spoznavanja ruskega naroda, običajev, dežele in jezika. Krepi vezi med narodoma in državama in se zavzema za povezovanje na vseh področjih človekovega delovanja ter skrbi za ohranjanje zgodovinskega spomina.

Društvo Slovenija Rusija prireja vrsto kulturnih prireditev, predavanj in okroglih miz, filmske večere, strokovne ekskurzije v Rusijo in po Sloveniji ter druge dogodke z namenom spoznavanja obeh narodov. Spremlja gospodarska gibanja med državama in sodeluje na dogodkih, posvečenih številnim gospodarskim vprašanjem. Tvorno sodeluje pri uveljavljanju učenja ruskega jezika in literature v osnovnih in srednjih šolah ter posveča posebno pozornost najmlajšim. V vseh letih obstoja Društvo povečuje svoje članstvo, njegovih dogodkov pa se vsako leto udeleži več tisoč obiskovalcev.

Skupaj z občino Kranjska Gora in Veleposlaništvom Ruske Federacije v Republiki Sloveniji Društvo Slovenija Rusija vsako leto organizira tradicionalne spominske slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču. Ruska kapelica je pomemben simbol posebne vezi, ki združuje obe državi. Leta 2016 je Ruska kapelica beležila jubilejno 100. obletnico postavitve s strani ruskih ujetnikov, spominsko slovesnost pa je takrat obiskal tudi predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Prireditve so se doslej udeležili številni visoki slovenski in ruski politiki, eminentni predstavniki kulturnega življenja, ugledni gospodarstveniki ter visoki cerkveni dostojanstveniki, med njimi tudi aktualni patriarh Ruske pravoslavne Cerkve Kiril in trenutni patriarh Srbske pravoslavne Cerkve Porfirije.

ruska

‏‏‎ ‎

Društvo je ustanovitelj Sklada Toneta Pavčka za popularizacijo ruskega jezika in kulture v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, ki financira številne projekte na področju ruskega jezika in kulture v Sloveniji. V času delovanja sklada se je podvojilo število učečih se ruskega jezika in vrsta osnovnih šol in gimnazij je v kurikulum vpeljala učenje ruščine. Skupno s sponzorji – našimi podjetji, ki poslujejo z Rusko federacijo – je bilo osnovnim šolam in gimnazijam od l. 2007, ko je bil sklad ustanovljen, dodeljeno prek 100.000 EUR za izpeljavo več kot 70 posameznih projektov.