20. september 1994

Sestal se je iniciativni odbor za ustanovitev društva, ki so ga sestavljali prof. Sergej Bubnov, Jurij Gustinčič, dr.Ljubo Sirc in Saša Slavec.

Read more

1. februar 1995

V Ljubljani so člani iniciativnega odbora obravnavali možnosti za ustanovitev Društva slovensko-ruskega prijateljstva. Ocenili so, da je potrebno predhodno obvestiti širšo javnost o nameri za ustanovitev društva, ki bi spodbujalo sodelovanje med Slovenijo in Rusijo na kulturnem in gospodarskem področju. Obenem so veleposlaništvu Ruske federacije v Ljubljani predlagali, da organizira (ob sodelovanju ruskih in slovenskih kulturnikov) še v prvi polovici leta 1995 dan ruske kulture v Ljubljani in ustanovi Ruski informacijski center v Ljubljani.

Read more

December 1995

V iniciativni odbor za ustanovitev društva sta vstopila še Saša Geržina in dr. Aleksander Skaza.

Read more

31. januar 1996

Pri upravni enoti mesta Ljubljana je bila vložena prošnja za registracijo Društva Slovenija– Rusija skupaj z zapisnikom sestanka z dne 19. januarja 1996 in overjenimi pristopnimi izjavami enajstih članov-ustanoviteljev in dvema izvodoma osnutka statuta.

Read more

10. april 1996

Občni zbor Društva Slovenija Rusija 10. aprila 1996  je v dvorani Petrola na Dunajski 51 v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor Društva Slovenija-Rusija. Od več kot 140 vabljenih predstavnikov raznih institucij in posameznikov se je ustanovnega zbora udeležilo 63 posameznikov, med njimi tudi veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji Aleksej Nikiforov, ki je pozdravil občni zbor in zaželel veliko uspeha Društvu Slovenija– Rusija pri nadaljnjem delu. Prof. Sergej Bubnov je predstavil zgodovino nastanka Društva in namen ter cilje ustanovitve Društva. Občni zbor je soglasno sprejel statut društva. Za predsednika Društva je bil soglasno izvoljen Saša Geržina, za tajnika pa Saša Slavec. Soglasno so bili potrjeni organi društva: – upravni odbor: prof. Sergej Bubnov – podpredsenik, Nuša Kansky-Bulatović – blagajničarka, Saša Geržina – predsednik, dr. Žiga Knap, mag. Miloš Kovačič, Miha Lampreht, Franc Premk, Albin Rome,  dr. Aleksander Skaza, Saša Slavec – tajnik, in  mag. Mojmir Urlep; –  nadzorni odbor: dr. Aleksandra Derganc, Boris Kristančič, dr. Ljubo Sirc, Uroš Slavinec in Silvo Torkar; –  disciplinska komisija: dr. Miha Javornik, Tatjana Komarova, Janja Urbas, Drago Vidmar in Janez Zor. Predsednik Saša Geržina je nakazal smernice delovanja in naloge društva v bližnji prihodnosti.

Read more

24. junij 1996

Društvo Slovenija – Rusija je bilo vpisano v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana pod zaporedno številko 71. Sedež Društva je v Ljubljani, Dunajska cesta 65.

Read more

28. julij 1996

Pri Ruski kapelici pod Vršičem je bila s strani Društva Slovenija Rusija organizirana prva spominska slovesnost v spomin na ruske vojne ujetnike , ki sta jih 8. in 12. marca 1916 zasula plaza ob gradnji vršiške ceste. Prireditve so se udeležili tudi Aleksej Kudrin, tedaj namestnik župana Sankt-Peterburga, slovenski notranji minister Andrej Šter, ruski veleposlanik v RS Aleksej Nikiforov, predstavniki slovenskega javnega življenja in cerkveni dostojanstveniki Ruske pravoslavne in Katoliške cerkve.

Read more

December 1996

Izšla je prva številka Biltena Društva Slovenija–Rusija, ki jo je uredil Darijan Košir.

Read more

10. – 15. februar 1998

Delegacija Društva Slovenija–Rusija je prvič obiskala Moskvo Med 10. in 15. februarjem 1998 je delegacija DSR prvič obiskala Moskvo. Društvo so predstavljali Saša Geržina, dr. Aleksander Skaza, Saša Slavec, Nuša Bulatović – Kansky, dr. Jasna Fischer in Tanja Semen. Člani delegacije so obiskali nekaj moskovskih kulturnih in političnih institucij. S prorektorjem Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova Aleksandrom Vladimirovičem Sidorovičem so se dogovarjali o razširitvi sodelovanja med univerzama v Ljubljani in Moskvi, o izmenjavi predavateljev in študentov različnih fakultet, o skupnih raziskovalnih projektih, publikacijah in znanstvenih srečanjih ter izmenjavi obiskov rektorjev obeh univerz in podpisu sporazuma med univerzama. V Ruski državni knjižnici  so se  sestali z Nino Ivanovno Hahalevo, namestnico direktorja in Tatjano Aleksejevno Andrianovo, načelnico mednarodnega oddelka, in se pogovarjali o možnostih navezave stikov in sodelovanja z Narodno in univerzitetno knjižnico iz Ljubljane, o morebitnem podpisu dogovora, sodelovanju, izmenjavi bibliotekarskih strokovnjakov, sodelovanju informativnih služb obeh bibliotek, izmenjavi obiskov direktorjev obeh knjižnic, izmenjavi pomembnejših publikacij, ki govore o nacionalnih kulturah obeh držav. Posebno pozornost so posvetili možnim pripravam razstav pomembnejših tiskov in organizaciji razstav, posvečenim pomembnejšim zgodovinskim osebnostim in dogotkom; omenjena sta bili razstavi, posvečeni dvestoletnici rojstva A. S. Puškina v Ljubljani in dvestoletnici rojstva Franceta Prešerna v Moskvi. V Ruski državni knjižnici za tuje literature  je delegacijo sprejela Galina Aleksandrovna Kislovskaja, namestnica direktorja, govorili so o sodelovanju s knjižnjicami v Republiki Sloveniji. Na obisku Akademije znanosti Ruske federacije je delegacijo  sprejel predstojnik oddelka za književnosti in jezike akademik Jevgenij Petrovič Čelišev, s člani delegacije se je pogovarjal o sodelovanju…

Read more

2. do 5. oktober 1998

Ekskurzija Društva v Sankt-Peterburg Ekskurzija Društva v Sankt-Peterburg je člane pripeljala v Moskvo, ogledu Moskve je sledil obisk Sank-Peterburga in nekdanje imperatorsko rezidence Carskoje selo, v sovjetskem obdobju preimenovano v Puškino. 3. oktobra 1998 je v dvorani Hiše prijateljstva (Дом Дружбы) v Sankt-Peterburgu Društvo Slovenija – Rusija skupaj z Društvom prijateljev Slovenije – Triglav organiziralo dan slovenske kulture, ki je pripravilo del programa (odlomek iz Županove Micke, folklora, pesem Slovenija). Udeležence sta pozdravila Saša Geržina in dr. Aleksander Skaza. V programu so iz Slovenije sodelovali: skupina IRWIN s predavanjem in diapozitivi, Akademski pevski zbor Tone Tomšič s pesmijo, študentje pa so predstavili dokumentarni film. Na dnevu slovenske kulture v Sankt-Peterburgu je DSR podelilo naslov častnega člana Društva Marianni Leonidovni Beršadski. Listino ji je Društvo izročilo 20. maja 2000 na Prešernovi proslavi v Moskvi.

Read more

21. do 25. februar 1999

Delegacije Društva Slovenija–Rusija, ki so jo sestavljali dr. Aleksander Skaza, dr. Jasna Fischer, Nuša Bulatović in dr. Žiga Knap, je obiskala Moskvo. 22. februarja 1999 je delegacijo Društva sprejel direktor Ruske državne knjižnice Viktor Fjodorov. Delegacija se je pogovarjala z direktorjem o razstavi, posvečeni Puškinu, v Ljubljani v novembru 1999 in razstavi, posvečeni Prešernu, v Moskvi ob simpoziju o Prešernu, ki ga pripravljata Filološka fakulteta Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova in Inštitut za slavitiko Ruske akademije znanosti maja 2000, 23. februarja 1999 se je delegacija sestala z namestnikom Državne knjižnice za tuje literature Aleksandrom Petrovom. Dogovorjeno je bilo, da se knjižnici pošlje izdaja izbranih slovenskih prevodov del Puškina, ki jo je pripravil Mile Klopčič in jo v tej knjižnici nimajo. Istega dne se je delegacija srečala z direktorjem Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti Vladimirom Volkovom, govor je bil o monografiji o nastajanju države Slovenije, ki jo Inštitut za slavitiko pripravlja skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino v Ljubljani, 24. februarja 1999 je delegacijo sprejel arhimandrit Feofan v patriarhiji Ruske pravoslavne cerkve. Oče Feofan je bil zelo zainteresiran, da bi se Slovenci, ki se zanimajo za rusko duhovnost, sestali s profesorji in študenti njihove Duhovne akademije v Moskvi. 23. februarja 1999 ob 17. uri se je delegacija udeležila tudi proslave ob kulturnem dnevu Republike Slovenije in otvoritve razstave slik slovenskih otrok v Domu otroške ustvarjalnosti v Moskvi. Delegacija je predstavila tudi četrto številko društvenega biltena. Dekanica Filološke fakultete Državne moskovske univerze M. V. Lomonosova Marina Remnjova je predlagala, da naj Društvo v sodelovanju z moskovsko filološko fakulteto pripravi okrogli mizi v Sloveniji in Rusiji o odnosih med obema…

Read more

21. februar 1999

Rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova akademik prof. dr. Viktor Sadovničij je razglasil prof. dr. Aleksandra Skazo za častnega profesorja Moskovske univerze M. V. Lomonosova. Slovesne podelitve so se udeležili tudi veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji Dušan Snoj, člani delegacije Društva, ki so bili na obisku v Moskvi, prorektor za stike s tujino, dekanica M. L. Remnjova, profesorji in študenti Filološke fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova in nekateri profesorji, ki skrbijo na moskovski univerzi za znanstveno sodelovanje s tujimi univerzami.

Read more

10. do 26. november 1999

DSR je skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani, Oddelkom za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko kinoteko organiziralo razstavo, posvečeno predstavitvi življenja in dela Aleksandra Puškina in njegove prisotnosti v slovenski kulturi ob dvestoletnici njegovega rojstva. Razstava je bila v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Read more

13. do 17. marec 2000

Delegacija Društva Slovenija–Rusija se je v Moskvi srečala s predstavniki Državnega vojnega arhiva Ruske federacije, Državne dume Ruske federacije, ministrstva za kulturo Ruske federacije. Delegacija se je sestala tudi z rektorjem Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova akademikom Viktorjem Sadovničijem, v patriarhiji Ruske pravoslavne cerkve ji je naklonil pozornost igumen Mark.

Read more

15. do 22. maj 2000

V Moskvi so na pobudo Društva Slovenija–Rusija potekali dnevi slovenske kulture, posvečeni jubileju Franceta Prešerna. 19. maja pa so se člani DSR udeležili strokovne ekskurzije v Moskvo. 15. maja 2000 je bila odprta v Ruski državni knjižnici razstava »Življenje in delo velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna«. Od 16. do 19. maja 2000 pa je bil na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova mednarodni simpozij »Dr. France Prešeren, Aleksandr Sergejevič Puškin in romantika v slovanskih literaturah«, ki so ga pripravili Inštitut za slavistiko pri Ruski akademiji znanosti, Filološka fakulteta Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, Moskovska državna knjižnica in Filozofska fakulteta v Ljubljani. 19. maja 2000 je v Moskvo prispelo sto članov Društva, ki so se udeležili ekskurzije po Moskvi in obiskali Svjato-Troicko Sergijevo lavro v Sergijevem Posadu. 20. maja 2000 so se člani Društva v moskovskem Domu novinarjev udeležili jubilejne proslave, posvečene dvestoletnici rojstva Franceta Prešerna. Proslave se je udeležila tudi Viktorija Potočnik, županja mesta Ljubljane. Na proslavi je Društvo izročilo prof. M. L. Remnjovi in M. L. Beršadski listini častnih članov Društva Slovenija-Rusija.

Read more

8. junij 2000

V Delavski knjižnici v Ljubljani je bila otvoritev ruskega kotička in srečanje z vodstvom knjižnice.

Read more

7. marec 2001

Ustanovni sestanek sekcije Društva za področje Nove Gorice , ki ga je pripravila Sonja Caharija, so se udeležili člani organov Društva in bodoči člani iz novogoriškega območja. Sestanek je vodil Saša Geržina, pomen in delovanje Društva je predstavil dr. Aleksander Skaza, kot domačin je nastopil dr. Branko Marušič in govoril o tradicionalni povezanosti in stikih Primorcev, najzahodnejših Slovanov, z ruskim narodom. Prostori sekcije Nova Gorica so v gimnaziji v Novi Gorici.

Read more

23. april 2001

V dvorani Krke v Ljubljani je Društvo priredilo večer ruskih pesmi, ki so jih zapeli študenti katedre za ruski jezik in književnost Filozofske fakultete v Ljubljani pod vodstvom lektorice Tatjane Komarove.

Read more

29. maj 2001

Društvo je pripravilo prijateljsko srečanje z rusko pisateljico Aleksandro Marinino v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Read more

13. oktober 2001

Ustanovnega sestanka sekcije Društva v Permu se je udeležilo trinajst Slovencev. Sekcija se je poimenovala »Hiša prijateljev«.

Read more

5. november 2001

Na osnovni šoli Bratov Polančičev v Mariboru je bil ustanovni sestanek mariborske sekcije Društva Slovenija–Rusija . Ustanovnega sestanka so se poleg članov upravnega odbora Društva udeležili tudi konzul veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji Igor Romanov, sodelavka veleposlaništva Ruske federacije Galina Zamjatina in slovenistka Ana Bodrova iz Sankt-Peterburga. Vse prisotne je pozdravil tudi župan Maribora Boris Sovič, ki je spregovoril o povezanosti in sodelovanju Maribora s Sankt-Peterburgom. Izvoljen je bil tričlanski odbor sekcije (predsednik Dušan Pagon in člana Farido Leskovar in Jožefa Rac).

Read more

10. december 2001

Društvo Slovenija-Rusija je skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino iz Ljubljane pod pokroviteljstvom Državnega zbora Republike Slovenije in Državne dume Ruske federacije in s sodelovanjem veleposlaništva Republike Slovenije v Ruski federaciji, Inštituta za slavistko pri Ruski akademiji znanosti in Društva Triglav iz Moskve in Sankt-Peterburga priredilo v prostorih Ruske državne biblioteke »Slovensko–ruski dan«. Na njem je Društvo predstavilo knjigo Slovenija – pot k samostojnost in priredilo okroglo mizo »Slovenija – Rusija – deset let nad pregradami«. Okroglo mizo je vodil Primož Sark, dr. Aleksander Skaza je predstavil zbornik Prešeren – Puškin, v katerem so objavljeni znanstveni prispevki z moskovskega simpozija iz leta 2000.

Read more

14. januar 2001

Mariborska sekcija Društva je organizirala prvo družabno srečanje članov v Narodnem domu v Mariboru, kjer so proslavili Novo leto starega (pravoslavnega) koledarja.

Read more

24. junij 2002

V dvorani Krke v Ljubljani je potekala okrogla miza, posvečena desetletnici diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo. Uvodna govornika sta bila dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, in Tigran Karahanov, veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji. Moderator je bil nekdanji veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji Dušan Snoj. Ob zaključku se je Društvo poslovilo od Tigrana Karahanova, ki je zaključil svoj mandat v Sloveniji, in se mu zahvalilo za njegovo prizadevno in razumevajoče sodelovanje z Društvom Slovenija-Rusija.

Read more

23. do 25. julij 2002

Skupina članov Društva, ki jo je vodil Pavle Šavli, je na potovanju po Sibiriji bila na Gornjem Altaju, Bajkalskem jezeru, ogledala si je tudi mesti Novosibirsk in Irkutsk, na povratku se je ustavila v Moskvi.

Read more

8. do 10. november 2003

Ruski pisatelj Mihail Butov je bil gost Društva Slovenija–Rusija. Društvo ga je povabilo na izlet po Sloveniji, na katerem si je Mihail Butov ogledal tudi Rusko kapelico pod Vršičem. 8. novembra ga je predstavil občinstvu v Cankarjevem domu na razstavi Frankfurt po Frankfurtu podpredsednik društva prof. Aleksander Skaza; prireditev je pripravila založba Mladinska knjiga.

Read more

3. junij 2004

V Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu je Društvo s sodlovanjem Festivala Ljubljana priredilo koncert ruskega pianista Dmitrija Rahmanova, živečega v ZDA.

Read more

3. april 2005

Člani Društva so sodelovali na proslavi ob šestdesetletnici ustrelitve talcev, ki je bila 3. aprila 2005 v Murski Soboti, na kateri je nastopil z govorom predsednik Društva Saša Geržina. Murskosoboška zveza borcev NOV je podelila Društvu priznanje za njegovo spoštovanje boja proti fašizmu in nacizmu.

Read more

29. maj do 5. junija 2005

Strokovna ekskurzija članov Društva se je napotila na Volgo in pomembnejše kraje ob njej. Iz Moskve se je z vlakom odpeljala v Nižni Novgorod, nato z ladjo »Aleksandr Suvorov« po Volgi in se med potjo ustavila v mestih Kazan (kremelj, mošeja, pravoslavna katedrala Svetih Petra in Pavla), Samara (Stalinov bunker, kulturne znamenitosti v mestu in razstava orožja, ki so ga med drugo svetovno vojno izdelovali v Samari), Uljanovsk (kompleks Leninovega spominskega parka z njegovo rojstno hišo, mestni muzej, ostanki mestnega obzidja), Čeboksari (etnografski muzej), Kozmodemjansk (muzej na prostem), ženski samostan Makarevo in Moskvo. – Nepozaben je bil sprejem, ki nam ga je v čuvaškem mestu Čeboksari pripravila turistična družba »Mir ekskursij« in njena generalna direktorica Ljudmila Petrovna Pronjuhina s pogostitvijo, plesom in muziko čuvaške folklorne skupine. Pohvalo zaslužijo tudi postrežba, informativna služba in zabava, ki jih je ekskurziji nudilo osebje ladje »Aleksandr Suvorov«.

Read more

16. oktober 2005

Člani upravnega odbora so si skupaj z županom Kranjske Gore in izvajalci obnovitvenih del ogledali prenovljeno Rusko kapelico pod Vršičem.

Read more

9. november 2005

V sejni sobi Zavarovalnice Maribor je bil ustanovni zbor Sekcije Društva Slovenija–Rusija Maribor, ki sta se ga udeležila tudi Saša Geržina in Anton Ipavic. Za vodjo sekcije je bil imenovan Srečko Čebron, za tajnico pa Vlada Jagodič.

Read more

4. februar 2006

Na seji programskega sveta (klavzure), razširjenega upravnega odbora Društva Slovenija – Rusija, so bile postavljene glavne smernice Društva Slovenija – Rusija za leto 2006. Program dela v letu 2006 naj bi bil osredotočen na 10-letnico delovanja Društva Slovenija – Rusija in 90-letnico Ruske kapelice pod Vršičem: slavnostna seja ob jubileju, podelitev priznanj in častnega članstva, jubilejni bilten, spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Poleg tega so bile sprejete pobude za področje kulture in znanosti, filmske sekcije, sekcij Nova Gorica, Maribor in Novo mesto ter delo podmladka društva. Klavzure so se udeležili člani upravnega odbora Zlatko Adlešič, Nuša Bulatović Kansky, Jasna Fischer, Igor Furlan, Saša Geržina, Anton Ipavic, Dimitrij Ivanov, Tatjana Komarova, Aleksander Sadikov, Aleksander Skaza, Saša Slavec in nekateri drugi: Pavel Šavli, Franc Štancer, Boris Kovšca, Natalija Vukas, Srečko Čebron, Sonja Caharija, Franci Demšar, Humbert Caharija, Boris Škedelj, Milan Tomaževič, Lidija Bulog, Primož Sark, Milan Ljubič, Vili Bukošek.

Read more

10. april 2006

V Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu je ob 10-letnici delovanja potekal slavnostni zbor DSR. Na slovesnosti je društvo predstavilo svoje delovanje, počastilo zaslužne ustanovitelje in najbolj prizadevne člane ter se ob tej priložnosti zahvalilo tudi vsem, ki z razumevanjem spremljajo in podpirajo njegovo prizadevanje, da bi Republika Slovenija in Ruska federacija razširili in okrepili medsebojno sodelovanje na vseh področjih. Nazive častnih članov društva so prejeli dr. France Bučar, Jurij Gustinčič in dr. Ljubo Sirc, pisna priznanja Nuša Bulatović Kansky, Sonja Caharija, dr. Jasna Fischer, Igor Furlan, Anton Ipavic, Mojca Ipavic, Dimitrij Ivanov, Tatjana Komarova in Simon Oblak, častno pisno priznanje pa vsi donatorji in sponzorji Društva Slovenija – Rusija ter mediji. Moderator prireditve je bil Boštjan Romih.

Read more

12. maj 2006

Novogoriška sekcija društva je 5.obletnico svoje ustanovitve obeležila z dnevom ruske kulture v Novi Gorici in odprtjem razstave Odsevi ruske kulture na Goriškem do konca prve svetovne vojne, na kateri je zbrane nagovoril Branko Marušič.

Read more

Junij 2006

Ob 10-letnici Društva Slovenija – Rusija izide jubilejna številka biltena društva z naslovom Nad pregradami. V njem so predstavljeni delovanje društva v desetletnem obdobju ter aktualni pogledi na slovensko-ruske odnose.

Read more

30. julij 2006

Spominska slovesnost ob 90-letnici Ruske kapelice pod Vršičem, ki jo je Društvo Slovenija – Rusija organiziralo skupaj z Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Občino Kranjska Gora. Častni pokrovitelj slovesnosti je bil predsednik vlade RS Janez Janša. Slovesnost je spremljalo več dogodkov: – obnova Kapelice junija 2006; – poimenovanje spominskega parka Ruska kapelica in Ruske ceste; – priprava jubilejne spominske dopisnice z motivom najstarejše fotografije Ruske kapelice, znamke in pečata s pravoslavnim križem; – priprava biltena slavnostnih nagovorov ob Ruski kapelici; – tiskovna konferenca za novinarje na Veleposlaništvu RS v Moskvi; – srečanje slovenskih in ruskih gospodarstvenikov na Otočcu; – nastop državnega zbora kubinskih kozakov pod vodstvom dirigenta Viktorja Zakarčenka 28. julija v okviru Poletnega festivala v Ljubljanskih Križankah in 29. julija v dvorani Vitranc v Kranjski gori – spominska maša v cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Kranjski Gori; – srečanje z ruskimi novinarji na Vršiču; – družabno srečanje članov društva ter gostov iz Ruske federacije in Slovenije v Kranjski Gori. Moderator prireditev (nastopa Kozakov, spominske slovesnosti pri Kapelici in družabnega srečanja) je bil Boštjan Romih.

Read more

30. maj 2007

Podpisana je bila Deklaracija o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija – Rusija. Cilj deklaracije je dvigniti kakovost učenja in poučevanja ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS ter povečati število učencev in dijakov, ki se učijo ruščino v okviru rednega programa ter v okviru dodatnih oblik izobraževanja v šoli.

Read more

14. junij 2007

V dvorani Krke je društvo organiziralo okroglo mizo na temo Skupne poti slovenske in ruske znanosti, ki jo je vodil dr. Franci Demšar. Na njej so nekateri slovenski in ruski znanstveniki predstavili, na katerih področjih slovenska znanost uspešno sodeluje z rusko, kaj se Slovenci lahko naučimo od Rusov in obratno.

Read more

18. junij 2007

Na seji upravnega odbora Društva Slovenija – Rusija je bil sprejet sklep o ustanovitvi Promocijskega sklada za pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah RS, ki se ustanovi na podlagi že podpisane Deklaracija o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija – Rusija.

Read more

10. do 19. oktober 2007

Društvo je organiziralo koncertno turnejo slovenskih pianistov, diplomantov Konservatorija Čajkovski v Moskvi, po Sloveniji. Klavirski koncerti so bili prirejeni v Novem mestu, Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Udeležilo se jih je več kot 1.200 poslušalcev, s čimer je društvo izpolnilo enega od svojih ciljev – promocijo mladih slovenskih umetnikov, ki so končali svoje šolanje v Moskvi.

Read more

5. marec 2008

Simpozij Dostojevski: Včeraj in danes v Cankarjevem domu, ki ga je društvo pripravilo z založbo Literatura.

Read more

September 2008

Urejena je spletna stran Promocijskega sklada za pospeševanje ruskega jezika.

Read more

4. december 2008

Društvo je priredilo večer ruske kulture, ki odtlej nosi naslov Večer ruske kulture Sergeja Bubnova v spomin na nekdanjega starosto in enega od utemeljiteljev Društva Slovenija – Rusija. Tokrat je bil posvečen Aleksandru Solženicinu, o katerem so spregovorili dr. Miha Javornik, dr. Jože Pirjevec, dr. Ivan Verč in dr. Aleksander Skaza, ki je pogovor povezoval. Odlomke iz Solženicinovih del je interpretiral dramski igralec Andrej Kurent, z glasbo pa so večer popestrili Olga Ulokina, klavir, Inga Ulokina, violina, ter pevski zbor Filozofske fakultete Sinji orel pod vodstvom Vande Babič. Programu je sledilo družabno srečanje.

Read more

23. marec 2009

Na seji upravnega odbora društva so študentje ruščine dali pobudo za aktiviranje mladih za izvedbo ruskih večerov in za sodelovanje pri projektih, ki jih izvaja Društvo Slovenija – Rusija. Predlagano je bilo, da bi se v okviru Društva Slovenija – Rusija oblikovala sekcija mladih, katerih mentorica bi bila Tatjana Komarova, sodelovala pa bi tudi Julija Mesarič.

Read more

Od 24. do 26. marca 2009

V Moskvi je potekal mednarodni simpozij o slovanskih jezikih in kulturah ter medkulturnih odnosih med Slovani v sodobnem svetu. Prireditelji simpozija so za pobudnika znanstvenega shoda razglasili DSR kot združenje ljudi dobre volje, ki je znalo prisluhniti zahtevam časa. Med več kot 560 udeleženci jih je bilo iz Slovenije 14, društvo sta poleg Aleksandra Skaze (z uvodnim predavanjem) zastopala še Tomislav Virk in Krištof Jacek Kozak.

Read more

26. julij 2009

Tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem je Društvo Slovenija – Rusija organiziralo skupaj z Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Občino Kranjska Gora. Častni pokrovitelj je bil predsednik Državnega zbora RS dr. Pavel Gantar, udeležili pa so se je tudi drugi predstavniki slovenskega političnega in širšega javnega življenja ter gospodarstveniki. Iz Ruske federacije je na slovesnost prišla pomembna državna delegacija, ki jo je vodila podpredsednica državne Dume dr. Ljubov Sliska, delegacija Ruske pravoslavne cerkve, ki jo je vodil jaroslavski in rostovski arhiepiskop Kiril, in enota ruskih gardistov. Zbrane so nagovorili dr. Pavel Gantar, dr. Ljubov Sliska, akademik prof. dr. Matjaž Kmecl in župan Občine Kranjska Gora Jure Žerjav.

Read more

20. september 2009

V spominskem parku Trnovo je potekala slovesnost ob odkritju spominske plošče v spomin na padle rdečearmejce. Osrednja proslava je potekala na Lokvah. Poleg članov novogoriške sekcije društva so se je udeležili tudi člani organov društva.

Read more

2. oktober 2009

V prostorih Veleposlaništva RF v Ljubljani je potekala slovesna podelitev odlikovanj za leto 2009. Na podlagi odloka predsednika Ruske federacije sta bila z redom prijateljstva za izjemen prispevek h krepitvi sodelovanja med Rusko federacijo in Republiko Slovenijo odlikovana Jože Colarič, predsednik uprave Krke, d. d., Novo mesto, in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, d. o. o.

Read more

December 2009

Ustanovljena je bila sekcija mladih DSR, ki pripravlja samostojne programe. Pridružilo se ji je več kot 50 študentov.

Read more

3. december 2009

DSR je v dvorani Krke v Ljubljani priredil večer ruske kulture, posvečen 95. obletnici rojstva prof. Sergeja Bubnova, častnega člana, pobudnika in soustanovitelja Društva. Osrednji del večera je bil namenjen predstavitvi družine Bubnov, očeta Dmitrija, sina Aleksandra in vnuka Sergeja, ki so jo pripravili predsednik društva Saša Geržina, prof. dr. Aleksander Skaza, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, prof. dr. Anton Žabkar in Gorazd Humar. Dijaki Gimnazije Kranj so odigrali tudi kratko pravljico v ruskem jeziku. Sledila je pogostitev ob prijetnem klepetu z najboljšimi željami za praznike v decembru in ob novem letu.

Read more

19. januar 2010

Večer ruske kulture z naslovom »Sporočilo ruske poezije 20. stoletja v prevodih pesnika Toneta Pavčka« (dvorana Krke v Ljubljani). Pesnik in častni član Društva Tone Pavček je v pogovoru s prof. Matjažem Kmeclom in prof. Aleksandrom Skazo predstavil svoje poustvarjanje ruske pesniške besede, srečanja z Rusijo in ruskimi pesniki. Prireditvi je sledil družabni večer.

Read more

28. januar 2010

Upravni odbor društva se je sestal z novim veleposlanikom Ruske federacije nj. eks. dr. Dokujem Gapurovičem Zavgajevom. Veleposlanika in njegove nove sodelavce je seznanil s svojim preteklim delom in dosedanjimi vezmi z ruskim veleposlaništvom. Veleposlanik je izrazil zahvalo in priznanje društvu in obljubil še tesnejše sodelovanje v bodoče, ne le z društvom, ampak tudi s Slovenijo nasploh. Predsednik Saša Geržina je poudaril prepričanje, da bodo prireditve društva tudi v bodoče povezane z delom veleposlaništva, posebej še, ko bo odprt novi ruski znanstveni in kulturni center.

Read more

16. do 18. maj 2010

Predsednik DSR Saša Geržina se je na povabilo ministra za zunanje zadeve RS Samuela Žbogarja udeležil srečanja »Global Russian Business Meeting«, ki je potekalo v Sloveniji pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja v sodelovanju z mednarodno organizacijo »Horasis: The Global Visions Community« iz Ženeve. Konferenca o aktualni in prihodnji vlogi ruskega gospodarstva je prinesla dragocena spoznanja, še zlasti našemu gospodarstvu pri razvoju strategije sodelovanja z Rusko federacijo. Vabilo je bilo posebno priznanje Društvu Slovenija – Rusija za ohranjanje prijateljskih odnosov med ruskim in slovenskim narodom.

Read more

3. junij 2010

Društvo Slovenija – Rusija je podelilo njegovi ekscelenci Alekseju L. Kudrinu naslov častni član društva. Tako je želelo izraziti priznanje in zahvalo za razumevanje in podporo delovanju društva, ko je kot namestnik predsednika vlade s svojo večkratno prisotnostjo na svečanosti pri Ruski kapelici na Vršiču izrazil spoštovanje do ruskega naroda, njegove zgodovine in kulture in naklonjenost za vsestransko sodelovanje med Slovenijo in Rusijo.

Read more

3. do 9. junij 2010

Strokovna ekskurzija je člane društva vodila v Moskvo, Tulo, Jasno Poljano in Sergejev posad.

Read more

7. september 2010

Ustvarjalno središče Breznikar je v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk pripravilo odprtje razstave Žlahtni opus Martina Matvejeviča Hostnika s predstavitvijo faksimilirane izdaje Rusko-slovenskega slovarja s slovnico ruskega jezika (1897) in Slovensko-ruskega slovarja s slovnico slovenskega jezika (1901). Dogodka so se udeležili tudi predstavniki društva.

Read more

10. september 2010

Študentski klub mladih Šentjur je v sodelovanju z neformalno mladinsko skupino VIS organiziral glasbeno-plesno-gledališko prireditev Ruski večer. Organizaciji dogodka se je pridružila tudi mladinska sekcija DSR. Družabno srečanje je potekalo na vrtu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu v Šentjurju, sledila je degustacija bogate ruske kulinarike.

Read more

16. do 18. november 2010

Društvo Slovenija – Rusija je sodelovalo pri prvem uradnem obisku predsednika RS dr. Danila Türka v Ruski federaciji. Na povabilo predsednika države sta se ga udeležila predsednik društva Saša Geržina in častni član Saša Slavec. Pri sestavljanju programa obiska so bili upoštevani predlogi društva, predvsem v gospodarskem delu. Na pobudo društva je kabinet predsednika zaprosil tudi za sprejem pri patriarhu Ruske pravoslavne cerkve Kirilu. Delegacijo, ki je obiskala predsednika Ruske federacije Dmitrija Medvedjeva, so sestavljali predsednik RS dr. Danilo Türk s kabinetom in gospodarstveniki, delegacijo obiska pri predsedniku vlade RF Vladimirju Putinu predsednik RS s kabinetom in petimi ministri vlade RS, delegacijo obiska pri patriarhu Kirilu pa predsednik RS in člana DSR Saša Geržina in Saša Slavec. Udeležili so se tudi sprejema na slovenskem veleposlaništvu za slovenske državljane, živeče v Moskvi. Povzetek razgovorov je objavila STA, posebej pa sta bili poudarjeni spominska slovesnost pri Ruski kapelici na Vršiču in Promocijski sklad za pospeševanje učenja ruskega jezika v RS. Patriarh Kiril, ki je od društva prejel spominski album predstavnikov Ruske pravoslavne cerkve pri dosedanjih spominskih slovesnostih, še posebej za leto 2001, ko je vodil rusko cerkveno delegacijo. Pri vseh uradnih obiskih so bila predana vabila ruskim gostiteljem na jubilejno spominsko slovesnost ob 95-letnici postavitve Ruske kapelice na Vršiču leta 2011.

Read more

O kronologiji

Kronologija Društva Slovenija Rusija je povzeta po kronologiji, ki so jo sestavili Zlatko Adlešič v sodelovanju z dr. Jasno Fischer in dr. Aleksandrom Skazo ter Tanja Svenšek.

Read more