Sklad Toneta Pavčka uresničuje vizijo podpisnikov Deklaracije o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu, ki so jo 30. 5. 2007 podpisali Društvo Slovenija Rusija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Veleposlaništvo Ruske federacije.

Osnovni cilj in naloga Sklada je k sodelovanju pritegniti čim večje število srednjih in osnovnih šol, tudi takih, kjer ruščine ne poučujejo. Sklad ne posega v strokovno področje poučevanja ruščine v šolah, ampak skupaj s prizadevnimi izvajalci projektov prispeva k popularizaciji ruskega jezika in kulture med slovensko mladino.

Od začetkov delovanja Sklada pa do danes lahko govorimo o celovitem premiku položaja ruskega jezika v Sloveniji. Ruščina postaja vedno bolj priljubljena med mladimi, število učencev ruščine na slovenskih šolah pa vsako leto vztrajno narašča. Do sedaj je v projektih, ki jih podpira Sklad Toneta Pavčka, sodelovalo že več kot 13.000 mladih, zabeležen je porast zanimanja za vpis v študijski program ruskega jezika in književnosti, prav tako je opazno povečanje zanimanja za učenje ruskega jezika na osnovnih in srednjih šolah.

Delo Sklada ne bi bilo mogoče brez finančne podpore uglednih sponzorjev – uspešnega slovenskega podjetja Krka, d.d.  in Društva Slovenija Rusija s partnerji.

Sklad deluje ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji.